Roxysofo – roligare event!

Som människor är vi vanedjur och rättar väldigt lätt in oss i fasta beteendemönster där saker och ting förväntas hända på ett visst sätt varje gång. För många är det en trygghet att känna denna rutin, att veta precis vad det är som kommer att hända och vad det är man förväntas att göra vid ett specifikt tillfälle. Problemet är bara det att detta kan bli väldigt långtråkigt i det långa loppet, vilket betyder att man behöver har en liten förändring. För faktum är att trots att man tycker att själva företeelsen är rolig, intressant eller lärorik så kan man fortfarande bli ganska trött på den när man gjort det så många gånger tidigare. Här på Roxysofo tar vi tillvara på det underhållande och ser till att traditionella händelser får en liten tvist, att det på nytt blir roligt att delta och närvara.

start

Vi tänker utanför boxen

Roxysofo handlar helt enkelt om att göra events mer annorlunda och speciella. Vi vet hur viktiga olika företagsevent kan vara för människor och därför så har vi tagit det ett steg till. Det ska inte vara tråkigt att vara med på ett event med sitt företag, snarare ska det kunna vara ett tillfälle där man lär känna sina medarbetare och eventuella kunder bättre, där man har det roligt tillsammans och utvecklas. Det är ofta det inte blir så, känslan av stelhet infinner sig ganska lätt, vilket i sin tur betyder att det är väldigt svårt att få någonting vettigt utav det. Det är det som Roxtsofo finns till för, att tillsätta den där extra ingrediensen för att eventen, träffen eller festen ska bli så bra som det faktiskt är tänkt med överraskande och uppskattade inslag.

Vi har sedan länge arbetat med just dessa typer av tjänster, vilket betyder att vi är väldigt effektiva och snabba på att få arbetet gjort, samtidigt som vi vet att det kommer att ge effekt på de som deltar. Tack vare vår erfarenhet och tjänst så har många företag lyckats anordna betydligt bättre events och träffar, någon som är förtjänstfullt både för dem som företag och för de anställdas välbefinnande.